Svetelný technik

Svetelno-technické výpočty

Mechanický konštruktér

Návrh a konštrukcia mechanických častí svietidiel v prostredí CATIA v.5

Elektrokonštruktér

Návrh a konštrukcia elektronických častí svietidiel (DPS) v prostredí MENTOR, návrh elektronického zapojenia, návrh jednočipových aplikácií, príprava technickej dokumentácie